Prohlášení o přístupnosti stránek

Webové stránky obce Načeradce se snaží o maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti.

Stránky splňují zásady přístupnosti podle Pravidel tvorby přístupného webu připravená pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Stránky jsou vytvořeny pomocí značkovacího jazyka HTML 4.01 Transitional, pro vytvoření grafické podoby stránek jsou použity CSS předpisy stylů.

Velikost písma je definována v relativních jednotkách a je možné ji upravovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů.


Dokumenty a formuláře ke stažení

Dokumenty a formuláře ke stažení jsou k dispozici ve formátech PDF, DOC a XLS.

Pro zobrazení dokumentů v obecném formátu PDF doporučujeme rozšířit internetový prohlížeč o aplikaci Adobe Reader, která je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe.

Pro zobrazení a úpravu dokumentů DOC a XLS jsou nutné aplikace balíčku Microsoft Office, nebo OpenOffice.org 2.0. Balíček kancelářských aplikací OpenOffice.org 2.0 je zdarma ke stažení na stránkách http://www.openoffice.cz/. Pro zobrazení a tisk těchto dokumentů je možné použít i speciálních prohlížečů, které jsou zdarma ke stažení na stránkách společnosti Microsoft.


Výjimky z pravidel o přístupnosti webu

Pro některá oznámení nebo dokumenty uveřejněné na elektronické úřední desce Obecního úřadu Načeradec není k dispozici elektronická textová verze, jsou tedy k dispozici pouze v obrazovém formátu (JPEG, GIF, PNG).


Technická správa

Pokud na stránkách obce Načeradce narazíte na technický problém, nebo některá část podle vás neodpovídá požadavkům přístupnosti (mimo výjimek uvedených výše), kontaktujte prosím technického správce webu na e-mailové adrese: chmurovsky@naceradec.cz